KONTAKT: Priemyslená 12, 965 63 Žiar nad Hronom, tel.: +421 45 608 8901, e-mail: sekretariat@zvsh.sk